Firma EL-GEO Pracownia Geologiczna powstała w 2011 roku. 

Właścicielem firmy jest mgr Tomasz Woźniak absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, który praktykę zawodową zaczynał w  Państwowym Instytucie Geologicznym w  Oddziale Geologii Morza w Gdańsku, gdzie pełnił funkcję starszego specjalisty.

Firma EL-GEO przez okres dwóch lat współpracowała z firmą PAK Górnictwo Sp. z o.o.

W ramach współpracy firma zajmowała się nadzorowaniem prac geologicznych przy poszukiwaniu węgla brunatnego.

EL- GEO Pracownia Geologiczna ma duże doświadczenie w poszukiwaniu i dokumentowaniu złóż na lądzie i morzu,
w wykonywaniu operatów ewidencyjnych, w nadzorowaniu wierceń oraz wykonywaniu opracowań
związanych z uzyskaniem koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż.
 
Firma w ramach swojej działalności prowadzi również obsługę kopalń odkrywkowych w zakresie kierowania ruchem zakładu górniczego oraz służb mierniczo-geologicznych.
 
Dodatkowo firma EL-GEO współpracuje z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z dziedzin Geologii Inżynierskiej oraz Hydrogeologii.