Wiertnictwo

Wykonujemy wiercenia sondami ręcznymi do 5 m i mechanicznymi do 30 m oraz wykonujemy badania sondą dynamiczną