EL- GEO Pracownia Geologiczna wykonuje prace w zakresie geologii złożowej, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geotechniki.

Firma prowadzi również obsługę kopalń odkrywkowych, w zakresie kierowania ruchem zakładu górniczego oraz służb mierniczo-geologicznych.

Dzięki naszemu doświadczeniu i posiadanym uprawnieniom możemy dokumentować złoża objęte własnością górniczą oraz poszukiwać i rozpoznawać zasoby wód podziemnych, w tym wody lecznicze, wody termalne i solanki.

Nasze uprawnienia i kwalifikacje upoważniają do wykonywania i kierowania pracami geologicznymi prowadzonymi w celach naukowych i badawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.