Zajmujemy się:

  • poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż;
  • dokumentowaniem złóż objętych własnością górniczą oraz objętych prawem własności nieruchomości gruntowej;
  • sporządzaniem projektów zagospodarowania złoża;
  • sporządzaniem operatów ewidencyjnych;
  • nadzorem nad prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych, map, projektów;
  • prowadzimy nadzór geologiczny nad wierceniami, pobieraniem próbek osadów.