Zajmujemy się ustalaniem geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowanych (budynki mieszkalne i gospodarcze).