Górnictwo

Zajmujemy się:

  • obsługą kopalń, w tym kierowanie i dozorowanie ruchem zakładu górniczego;
  • sporządzaniem planu ruchu zakładu górniczego.