Zajmujemy się wykonywaniem i sporządzaniem map geologicznych, w szczególności Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, Mapy Geologiczno Gospodarczej Polski oraz Mapy Osuwisk (SOPO).